perjantai 13. maaliskuuta 2015

Ikäihmisten kurittaminen on lopetettava!

Eläkkeitä on leikattu yli kahdenkymmenen vuoden kuluessa erilaisilla indeksien rukkauksilla ja eläkekertymien heikentämisillä. Hyvin monien eläkeläisten tulokehitys on jäänyt tästä syytä reaalisesti miinusmerkkiseksi. Pitkään jatkuneen suurtyöttömyyden ja pätkätöiden lisääntymisen seurauksena eläketaso jää monilla eläkkeelle siirtyvillä alun perin erittäin alhaiseksi.
Erityisesti Kataisen/Stubbin hallituksen toimesta ikäihmisiä on alettu syyllistää kuntien ja valtion talouksien rapauttajina. On keksitty yleismääritelmä, eli kestävyysvaje, jota käytetään lähes minkä tahansa oikeistolaisen talous- tai rakennepoliittisen hankkeen perusteluna. Sillä perustellaan kuntien pakkoliitoksia, sote-hankkeita, koulujen keskittämisiä jne.
Kestävyysvajeella perustellaan myös toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa julkisanottujen päämäärien kanssa. Esimerkkinä eläkkeisiin vuodenvaihteessa tehty operaatio, jolla lakisääteisestä indeksikorotuksesta suurin osa leikattiin eläkeläisiltä pois. Toimenpidettä perusteltiin säästösyillä, mutta tosiasiassa se oli tulonsiirto eläkeläisiltä eläkeyhtiöille. Tällä törkeällä toimenpiteellä heikennettiin eläkeläisten toimeentuloa ja kuntien verotuloja. Eduskuntapuolueet ovat omilla toimillaan aiheuttaneet eläkeläisten taloudellisen aseman heikkenemisen ja siten kasvattaneet julkisia menoja ajamalla heidät toimeentulotuen asiakkaiksi.
Suomessa on kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa eläkeläistä ja keskimääräinen eläke oli vuonna 2013 1549 euroa kuukaudessa. Naisten keskimääräinen eläke oli vain 1376 euroa kuukaudessa. Tämä kertoo sen, että hyvin suuri osa eläkeläisistä elää virallisen köyhyysrajan alapuolella. Eläkkeiden heikennykset luonnollisesti kiihdyttää tätä kehitystä.
SKP:n perusturva-aloite 1200 euron tulosta verottomana kuukaudessa parantaisi eläkeläisten asemaa huomattavasti. Se voidaan toteuttaa siten, että eläkkeitä korotetaan palauttamalla niihin vuosien varrella tehdyt erilaiset leikkaukset. Lisäksi tarvitaan riittävät määrärahat, joilla turvataan 1200 euron nettotulot kuukaudessa niille eläkeläisille, joiden tulotaso ei siihen muuten yllä. Myös toimeentulotukeen sekä asumis- ja muihin tukiin on turvattava riittävät resurssit. Verotettavan tulon alarajan nostolla voidaan edesauttaa perusturvan toteutumista.
Julkisen talouden ongelmien syy ei todellakaan ole ikääntyvien ihmisten lukumäärä, vaan eläkkeiden ja sosiaaliturvan liian matala taso.

Ei kommentteja: