torstai 15. huhtikuuta 2010

Vaalitukea myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille?

Oikeusministeriön asettama selvityshenkilö Johanna Korhonen esittää, että myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille annettaisiin taloudellista tukea vaalikampanjointiin. Esitetty tuki ei poistaisi eduskuntapuolueiden etuoikeutettua asemaa ja valtavaa taloudellista epäsuhtaa, joka vallitsee puolueiden välillä. Myönteistä siinä on kuitenkin se, että selvityksessä tunnustetaan nykyinen demokratian toteutumisen kannalta kestämätön tilanne.
Taloudellisen tuen lisäksi Korhosen esityksessä on monia mielenkiintoisia ja kannatettavia ajatuksia puolueiden medianäkyvyyden tasapuolistamiseksi. Muun muassa internetin ja sosiaalisen median käyttöön liittyvät esitykset parantaisivat kansalaisten mahdollisuuksia seurata poliitikkojen tekemisiä ja tekemättä jättämisiä paremmin. Tavoitteena on myös kiinnostuksen lisääminen poliittiseen päätöksentekoon.
Erikoista onkin, että valtamedia on jättänyt lähes huomiotta Korhosen kriittiset näkökohdat, jotka liittyvät julkisuuteen/mediaan ja niiden yhteydestä vaaleihin sekä niihin liittyvät ehdotukset. Eräs mielenkiintoinen avaus on se, että internettiin luotaisiin seurantajärjestelmä, jonka avulla kansalaiset voisivat verrata valittujen edustajien toiminnan lisäksi myös muiden ehdokkaina olleiden kannanottoja samoihin kysymyksiin.
Kunnat saisivat tehtäväksi vaalitaulujen paikalleen laittamisen ja niistä ei saisi periä maksuja. Toripaikat pitäisi vaalikampanjan aikana olla ehdokkaille ja puolueille maksuttomia ja myös kauppakeskusten pitäisi antaa mahdollisuus vaalikampanjointiin.
Korhonen on puuttunut myönteisellä tavalla niihin kysymyksiin, joihin myös SKP on kiinnittänyt huomiota ja tehnyt esityksiä vaalilainsäädännön valmistelun eri vaiheissa.
Pahasti ristiriidassa Korhosen esittämien demokratiaa parantavien ehdotusten kanssa on vaalilain uudistamiseksi tehdyt esitykset. Oikeusministeriö on ”säätiöimässä” eduskuntaa entistä vankemmin eduskuntapuolueiden käsiin, esittämällä eduskuntavaaleissa kolmen prosentin valtakunnallista äänikynnystä ja kieltämällä vaaliliitot.
Oikeusminiteriö seuraa toimettomana myös vaalirahoituksesta käytävää keskustelua ja päivittäin paljastuvaa ilmiselvää poliittista korruptiota.

Ei kommentteja: