torstai 10. maaliskuuta 2011

Verotukseen tarvitaan rakennemuutos

Verotus on Suomessa viimevuosien virheellisistä ratkaisuista johtuen, erittäin epäoikeudenmukaista. Suhteellisesti eniten veroja maksavat työttömät ja sosiaaliturvan varassa elävät. Eläkeläiset maksavat edelleen samankokoisesta tulosta enemmän veroa kuin palkkatuloa saavat.
Vähiten veroa maksavat suuria pääomatuloja saavat. Pörssiyhtiöiden osinkojen veroprosentti on 19,6, koska vain 70 prosenttia osinkotuloista on veronalaista tuloa. Muiden kuin pörssiyhtiöiden osingot voivat tietyin edellytyksin olla täysin verovapaita 90 000 euroon asti vuodessa. Kunnallisveroa ei pääomatuloista makseta ollenkaan. Ei siis ole mitenkään liioiteltua sanoa, että meillä on joukko valtavia tuloja saavia vapaamatkustajia.
Varallisuusverosta on luovuttu kokonaan ja hiljattain yrityksiltä poistettiin kela-maksu, joka oli yli miljardin euron lahjoitus. Myös suurituloisten veroprogressiota on kevennetty. Pelkästään 2000-luvulla on tuloverotusta kevennetty niin, että valtion verotulot ovat pienentyneet nimellisestikin noin 1,5 miljardilla, vaikka veronalaiset ansiotulot ovat kasvaneet 46 prosenttia.
Suurituloisten verokevennysten vastapainoksi on kunnallisveroa ja välillisiä veroja, jotka kaikki ovat tasaveroja, korotettu roimasti. Muun muassa yritysten saama kela-maksun poisto maksatetaan kansalaisilla energiaveroja korottamalla. Porvarihallituksen päinvastaisesta propagandasta huolimatta on tasavarotuksen suuntaan otettu aimo harppauksia.
Usein kuulee väitettävän, että pääomatulojen ja muiden suurten tulojen verotusta kiristämällä ei saataisi paljonkaan lisää tuloja. Tämän väite ei pidä paikkaansa tai väitteen esittäjä on nimenomaan näitten tulomuotojen saaja.
Tosiasia on, että Suomi on pääomatulojen osalta veroparatiisi. Kyse on kymmenien miljardien tuloista, joita verottamalla poistuisi kaikenlaiset kestävyysvajeet ja kunnat saisivat lisää tuloja palvelujen tuottamiseen.
SKP esittää radikaalia verotuksen rakenteen muuttamista niin, että pääomatuloista ryhdytään perimään veroa saman progressiivisen asteikon mukaan kuin palkkatulojakin verotetaan. Progressiota on syytä myös kiristää ja pääomatuloista on perittävä myös kunnallisvero. Kunnallisvero on muutettava progressiiviseksi. Varallisuusvero on palautettava ja pörssikaupasta, josta nyt ei peritä mitään veroa, ryhdytään perimään esimerkiksi 0,5 prosentin varainsiirtoveroa.
Verotettavan tulon alaraja voitaisiin nostaa 1 100 euroon kuukaudessa, jolla parannettaisiin pienituloisten asemaa.

3 kommenttia:

Keiju kirjoitti...

Nythän oli mielenkiintoinen uutinen se, että SAK:n teettämän kyselyn mukaan 86 % suomalaisista haluaa kiristää rikkaiden verotusta. Siis vain 14 prosenttia kansasta kannattaa sitä verolinjaa, jonka ovat muotoilleet kokoomus ja keskusta, aiemmassa vaiheessa myös SDP, taustavoimana aina RKP ja nyttemmin mukanaolijoina vihreät. Ja kuitenkin edellä mainittujen puolueiden yhteenlaskettu kannatusosuus on yli kaksi kolmasosaa! Tätä epäsuhtaa SKP:n tulisi nyt julistaa ja hyödyntää.

Anonyymi kirjoitti...

Pääomatulojen verotus pitäisi saada globaalin progressiivisen verotuksen alaiseksi. Kaikki veroparatiisit pitäisi murskata, ääritapauksessa sotilaallisin interventioin.

Ajatus kansallisesta veroprogressiosta on kaunis, mutta kääntyy helposti tarkoitustaan vastaan. Suomea ei kannata pitää veroparatiisina, koska valtio vie kuitenkin kolmasosan pääomatuloista. Joissakin maissa valtio ei vie penniäkään. Kapitalistin näkökulmasta vain jälkimmäiset ovat veroparatiiseja.

Jos pääomaveroja nostetaan Suomessa liikaa, suurkapitalistit muuttavat muualle. Valitettavasti talous toimii niin että vain työtä on kannattavaa verottaa ankarasti. Hyväpalkkainenkin työläinen on pääoman henkilöitymiä huomattavasti sidotumpi omaan yhteiskuntaansa.

Kapitalistit ovat vapaamatkustajia aivan riippumatta pääomaveron ankaruudesta. Marxin lisäarvoteoria osoittaa tämän vastaansanomattomalla tavalla.

Arto Viitaniemi kirjoitti...

Pääomatuloja ei voi liikaa verottaa, eikä ne sen enempää enää voi karata ulkomaille kuin ne nyt jo karkaavat. Pääoamtulot ovat oikeasti osa - ja iso osa - duunareiden tekemän työn tulosta. Työn tuloksia voidaan ulosmitata pääosin kahdella tavalla taistelemalla palkkoja suuremmiksi tai verottamalla voittoja, jolloin saadaan ainakin osa niistä yhteiskunnan palvelujen pyörittämiseen.