tiistai 16. lokakuuta 2007

Hoitohenkilökunnan palkankorotuksiin on varaa

Tehyn esittämä vaatimus 15 prosentin kuoppakorotuksesta on nostattanut suuren porun kuntien talouksia uhkaavasta katastrofista. Taskulaskinmiehet harhauttavat yleistä mielipidettä yksioikoisilla ja pelkistetyillä laskelmilla ja arvioilla. Yleisin väite on, että palkojen korottaminen nostaisi kauttaaltaan kunnallisveroprosenttia.

Meneillään olevan liittokierroksen ansiosta palkat nousevat yleisesti ensi vuonna vähintään 6-7 prosenttia. Palkkasumma koko kansantaloudessa on tänä vuonna Valtionvarainministeriön mukaan noin 68 miljardia euroa ja se kasvaa palkankorotusten ansiosta yli neljällä miljardilla. On laskettu, että valtio ja kunnat saavat tuloveroina ja välillisinä veroina yhteensä noin puolet palkkojen korotuksista. Kunnat saavat siitä puolestaan puolet. Eli kuntien tulot lisääntyvät ensi vuonna palkankorotusten ansiosta miljardilla eurolla.

Kuntien palkkamenot ovat tänä vuonna VM:n arvion mukaan yhteensä noin 13,3 miljardia euroa. Jos Tehyn kuoppakorotusvaatimus toteutuu, kuten toivottavaa on, kasvattaa se ensi vuonna yhdessä jo sovittujen korotusten kanssa kuntien palkkamenoja noin miljardilla eurolla. Tehyn vaatimus on asetettu niin, että korotukset toteutuvat reilun kahden vuoden aikana joten niiden vaikutus kuntien talouteen jaksottuu sen mukaisesti.

Kunnat siis saavat yleisestä palkkojen kehittyessä siinä määrin lisää tuloja, että ne selviävät henkilöstön palkankorotuksista ja voivat korjata hoitohenkilökunnan palkkojen jälkeenjääneisyyttä merkittävästi. Kunnat tarvitsevat kuitenkin tätä enemmän lisää varoja lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja niiden kehittämiseksi. Muun muassa palkatakseen lisää henkilökuntaa.

Siksi valtion on osallistuttava suuremmalla osuudella hoitohenkilökunnan palkkakuopan peittämiseen. Valtion on luovuttava niistä kuntien sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuurimenojen valtionosuuksien leikkauksista, joita se suunnittelee ensi vuodelle. Kunnat saisivat näin pitää niille kuuluvat 480 miljoonaa euroa. Valtio saa palkkojen korotuksen myötä lisää verotuloja vähintään miljardi euroa, joista se voi siirtää suurimman osan kunnille.

Valtio saa tänä vuonna 2,8 miljardia enemmän tuloja kuin on budjetoitu ja ensi vuoden budjettikin on suunniteltu 2 miljardia ylijäämäiseksi. Rahasta siis ei ole pula. Tehyn työtaistelu parempien palkkojen puolesta on enemmän kuin oikeutettu.