tiistai 17. kesäkuuta 2008

Törkeää alibudjetointia

Järvenpään kaupunginvaltuusto käsitteli eilen pitkälle iltamyöhään asti johdon raporttia ja viimeisenä asianaan ensi vuoden talousarvion raamitusta ja strategian tarkistamista. Viimeksi mainitut asiat, jotka olivat kokouksen tärkeimmät, esitettiin lisälistalla, johon paperit toimitettiin edellisen viikon torstaina. Tämä on tyypillistä kaupunkimme johdon viime aikoina toteuttamaa valmistelukäytäntöä, jossa valtuutetuille ei juurikaan anneta mahdollisuuksia perehtyä asioihin saati ottaa laajemmin selvää niiden taustoista.

Yksistään se, että asiat tuotiin liian kiireellä käsiteltäväksi, olisi ollut uudelleen valmisteluun palauttamisen peruste, mutta sen lisäksi ne olivat kerrassaan huolimattomasti valmisteltu eivätkä päätösesitykset perustuneet tosiasioihin. Kiinnitin huomiota ennen muuta siihen, että talousarvion valmisteluun esitetyt sitovat tavoitteet oli määritelty siten, että muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin osoitetut määrärahat eivät tulisi missään tapauksessa riittämään. Siis selvää alibudjetointia, josta seuraa palvelujen karsimista ja toimintojen leikkaamista.

Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu oli esitetyssä raamissa mitoitettu 3.4 prosentiksi, joka on alempi kuin arvioitu inflaatiokehitys. Pelkästään työehtosopimusten mukaiset palkkojen korotukset ovat suuremmat kuin esitetty menojen kasvu. Jo tänä vuonna joudutaan alibudjetoinnin takia kattamaan sosiaali- ja terveysbudjetin lähes 2 miljoonan euron vaje.

Myös tulojen kehitys oli rankasti alimitoitettu, jolla perusteella myös menojen kasvua rajoitetaan. Kunnallisveron tuoton kasvu oli budjettiraamissa arvioitu ensi vuonna jäävän 4 prosenttiin. Yleinen palkkakehitys, työehtosopimuskorotukset ja arvioidut liukumat mukaan laskien tulee olemaan lähellä kymmentä prosenttia. Kunnallisveron tuotto kasvaa samassa tahdissa koska se on tasavero, eli jokaisesta lisäeurosta kertyy sama senttimäärä kunnan kassaan. Kaupunkimme talousjohto ei joko osaa laskea tai yrittää harhauttaa valtuutettuja tahallisesti.

Esitin näihin seikkoihin vedoten talousarvioraamin ja strategialinjauksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja tarkemmin selvitettäväksi. Äänin 28-15, 8 poissa, asia ei kuitenkaan palautunut. Koska en voi hyväksyä selkeää alibudjetointia esitin seuraavaksi kaupunginhallituksen päätösesityksen hylkäämistä, mutta sekin esitys kaatui.

Jätin myös aloitteen, jossa esitin kuntalaisten tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä niin, että kaupungin internetsivuilla julkaistavien pöytäkirjojen yhteydessä julkaistaisiin aina myös muutoksenhakuohjeet päätöksiin. Näyttää siltä, että muutoksenhakuun tulee pikapuoliin tarvetta

Ei kommentteja: