keskiviikko 27. elokuuta 2008

Vallankaappaus valtuustossa

Järvenpään kaupunginvaltuusto kävi syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan pitkän ja ankaran taistelun hallintosäännön ja johtosääntöjen muuttamisesta. Esitykset sääntömuutoksiksi oli pantu alulle kaupungin johtavien virkamiesten ja poliittisen johtoeliitin toimesta. Kaupunginvaltuusto, jonka päätösvallan kuohitsemisesta näissä säännöissä on kyse, ei ollut missään vaiheessa tehnyt päätöstä hankkeen käynnistämiseksi eikä käsitellyt asiaa. Ei edes seminaaritasolla.

Kunnan valtuustolla on kuntalain perusteella suvereeni oikeus tehdä päätöksiä kaikista kuntaa koskevista asioista. Hallintosäännöllä se voi delegoida päätösvaltaansa kunnan hallitukselle, lautakunnille ja virkamiehille. Nyt päätetyt konsulttityönä ja pienellä, porukalla valmistellut sääntöjen muutokset eivät jätä Järvenpään kaupunginvaltuustolle paljon muuta päätettävää kuin epämääräisten strategioiksi nimitettyjen muka linjauspäätöksien tekeminen. Näidenkin valmistelu tilataan konsulteilta, jotka eivät ole missään vastuussa kaupungin hallinnosta eivätkä voi edes tietää miten toimintaa käytännössä toteutetaan.

Valtuusto ja valtuustoryhmät saivat kaikkein härskeimmät vallankaappaushankkeet torjuttua kuten sen, että valtuusto pitää itsellään oikeuden perustaa osakeyhtiöitä ja ettei liikuntalautakuntaa lakkautettu. Mutta lähinnä Sdp:n ja kokoomuksen voimin äänestettiin voimaan sellaiset säännöt, että valtuusto ei pysty edes kontrolloimaan luovuttamansa vallan käyttöä. Äänestyksessä hylättiin muun muassa allekirjoittaneen esitykset siitä, että kaupunginhallitus velvoitetaan antamaan raportit strategian toteuttamisesta kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain ja että liikelaitosten ja niiden osakeyhtiöiden toiminnasta, joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus, raportoidaan valtuustoa kaksi kertaa vuodessa.

Valtuuston enemmistö hylkäsi myös kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien laajentamisesta tehdyt esitykset, joka on mahdollista vain luomalla siihen edellytyksiä. Esitin kuntalain 27 § toteuttamiseksi lautakuntien määrän lisäämistä niin, että olisi muodostettu kaksi uutta lautakuntaa; nuoriso- ja vanhustyön lautakunnat. Lisäksi esitin, että sosiaali- ja terveyslautakunta jaettaisiin kahtia, koska asioiden määrä on niin valtava, ettei niitä pysty yhden lautakunnan puitteissa hallitsemaan kukaan. Kaiken lisäksi sääntöuudistus vielä lisää lautakunnan työtaakkaa.

Kaiken tämän järjettömän vallansiirron taustalla on kaupungin kapean johtoporukan pyrkimys siirtyä tilaaja-tuottaja-malliin ja yksityistää palveluja Järvenpäässä. Tätä tulen jatkossa kaikin voimin vastustamaan.

Nykyisen kaupunkistrategian johtoajatuksen mukaan Järvenpää on elinvoimainen kulttuurikaupunki. Nyt kun kulttuurikaupungilla ei enää ole kulttuurilautakuntaa, on kai todettava, että keisarilla ei ole vaatteita.

Ei kommentteja: