torstai 13. marraskuuta 2008

Järvenpään johtotyö on rappiolla

Kunnallisvaalien koteja, reiluutta ja Järvenpäässä asumisen hyvyyttä korostaneiden valtapuolueiden vaalimainosten taakse jäivät monet karut tosiasiat, jotka ovat tulleet julkisuuteen vasta vaalien jälkeen. Vaalien tulos on realisoitumassa raaimmalla mahdollisella tavalla. Kunnallisveroa esitetään korotettavaksi, kaupungin työntekijöitä aiotaan vähentää, lasten, koululaisten ja opiskelijoiden terveyspalveluja karsitaan. Terveyskeskuksen vuodeosastoa tyhjennetään tietämättä minne potilaat sijoitetaan. Vesilaitos ulkoistetaan ja palveluja yksityistetään. Mahtaa äänestäjiä harmittaa.

Kaupunginjohtaja sai juopottelusta varoituksen kaupunginhallitukselta. Asian pitkään jatkunut peittely ei kaiketi enää ollut mahdollista. Tosiasiassa kaupungin johtotyö on ollut pitkään rappiotilassa eikä se varoituksella parane. On tehtävä perusteellisempia johtopäätöksiä.

Surkean johtotyön peittelyä ei saa enää jatkaa. Hälytyskellojen olisi kaupunginhallituksessa pitänyt soida jo ajat sitten, kun kaupunginjohtaja alkoi teettää töitään entistä enemmän konsulteilla. Esitykset verojen korotuksista, palvelujen karsimisista ja yksityistämisistä ovat surkean politiikan peittelyä, josta vastuu kuuluu myös luottamusmiesjohdolle. Siksi ensi vuoden talousarvion perusteet on määriteltävä aivan uudelta pohjalta ja on myös tehtävä reaaliasioihin perustuva arvio menneen valtuustokauden tapahtumista. Erityistarkastuksen teettäminenkin saattaa olla paikallaan.

Loppumassa olevan valtuustokauden alussa siirryttiin valtuuston enemmistön päätöksellä niin sanottuun strategiajohtamiseen, jolla päätösvaltaa siirrettiin valtuustolta pienelle johtoporukalla ja ennen muuta kaupunginjohtajalle. Tänä syksynä päätettiin lisäksi johtosäännöistä, jolla tämä vallan siirto sementoitiin entistä tukevammin johtaville virkamiehille.

Uuden valtuuston on ensi töikseen palautettava itselleen se päätösvalta, joka sille kuuluu. Valtuustolla on oltava mahdollisuus kunnolliseen toiminnan kontrollointiin. Taloustilanne on muutenkin niin hälyttävä, että ei voida jatkaa samaa politiikkaa, jota viimeiset viisitoista vuotta on toteutettu. Kaupungin on turvattava peruspalvelut asukkailleen ja luovuttava sellaisista ostopalveluista, jotka voidaan edullisemmin tuottaa omana työnä. Konsulttisopimukset on jäädytettävä ja otettava kriittisen tarkasteluun. Kaupungin rahastamiselle on pantava piste.

Kaupungin taloudenpidossa otettiin valtuustokaudella käyttöön niin sanotut sisäiset vuokrat, joita budjetissa on kaikkiaan lähes 20 miljoonaa euroa. Nämä ovat keinotekoinen kuluerä, jolla voidaan peitellä ja muunnella talousrakennetta. Nyt sisäisiä vuokria käytetään osoittamaan itse tuotettujen palvelujen tuottamisen kalleutta ja perusteena niiden yksityistämiselle ja ulkoistamiselle. Tämä on epärehellistä toimintaa, joka kertoo johdon rappiosta paljon.

Ei kommentteja: