torstai 20. marraskuuta 2008

Veronkorotus vailla perusteita

Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen korottaa kunnallisveroa 0,75 prosenttia, joka merkitsee taas uutta verotuksen painopisteen siirtoa pieni- ja keskituloisille. Korotus merkitsee noin 5 miljoonan euron lisärasitusta kuntalaisille. Vaan ei kaikille. Pääomatuloista ei niiden saajat maksa korotuksen jälkeenkään senttiäkään kunnallisveroa ja hallituksen verohelpotukset suuntautuvat etupäässä suurituloisille.
Veronkorotuspäätös perusteltiin kaupunginjohtajan toimesta niin ala-arvoisesti valmisteltuna ja puutteellisesti esiteltynä, että rehellisesti ottaen valtuuston ei sellaisilla perusteilla olisi pitänyt päättää mitään. Sen tiedon, joka valtuutettujen olisi pitänyt saada päätöskäsittelyn pohjaksi, on nyt joutunut selvittämään jälkikäteen.
Kaupunginjohtajan esittelyn pääargumentti oli se, että kunnallisveron tuotto kasvaa ensi vuonna ainoastaan 1,5 prosenttia, joka perustui Kuntaliiton tekemään eräänlaiseen kauhuskenaarioon, jonka mukaan työttömyys lisääntyy todella merkittävästi. Kyseinen ennuste on sikälikin ristiriitainen ja puutteellinen, että siinä ei oteta ollenkaan huomioon, että ennustettu työttömyyden lisääntyminen lisää työttömyysturvan määrää, josta myös peritään kunnallisveroa ja vielä suhteellisesti enemmän koska työttömyysturvatuloista ei voi tehdä työtulovähennystä eikä matkakulujen vähennyksiä kuten palkkatuloista. Toinen puute kaupunginjohtajan esittelyssä oli se, ettei valtuustolle kerrottu, että kunnallisveron kertymään vaikuttavat palkkatulo- ja eläketulovähennyksen korotukset ja niiden verotuloa vähentävä vaikutus on ilmoitettu korvattavaksi valtionosuuksia korottamalla.
Järvenpään naapurikunnat Hyvinkää ja Tuusula päättivät kunnallisverosta samana päivänä, eli 17.11. eivätkä korottaneet veroa. Hyvinkäällä arvioitiin kunnallisveron tuoton lisääntyvän ilman korotusta ensi vuonna 4,5 prosenttia ja Tuusulassa 5,5 prosenttia. Hyvä kysymys on, miten voi naapurikunnissa olla näin perusteellisen erilaiset arviot talouden kehityksestä? Euroissa laskettuna kyse on useitten miljoonien summasta. Järvenpäässä yksi veroprosentti tuottaa noin 6 miljoonaa.
Aivan tuore arvio ensi vuoden talouskehityksestä saatiin hallituksen ilmoittaessa reivaavansa aikaisempia talousarvion perusteita siten, että työttömyys lisääntyisi 7 prosenttiin, joka on toki paljon ja toivoa sopii, ettei lisäänny enempää. Kotitalouksien ostovoiman hallitus arvioi lisääntyvän reaalisti 4 prosenttia, joka tarkoittaa, että palkkatulojen on kasvettava noin 6 prosenttia.
Tämänkin arvion perusteella Kukkosen esittämä kuntien verotulojen romahdus osoittautuu harhautukseksi.
Veronkorotuspäätöstä ei ole todennäköisesti mahdollista peruuttaa ja siksi ainoa oikea johtopäätös on se, että peruutetaan kaikki suunnitelmat, joita on esitetty palvelujen karsimiseksi.
On pikimmiten pysäytettävä ne toimet, joita nyt jo toimeenpannaan vaikka talousarviota ei vielä ole edes käsitelty.
Tapahtuneen valossa on ihan oikeasti otettava vakavaan tarkasteluun kaupungin johtaminen. Nyt sitä ei ole muussa mielessä olemassa kuin harhaanjohtamisen tarkoituksessa.

Ei kommentteja: