keskiviikko 26. marraskuuta 2008

Äitien ja isien paikka ei ole olla yöllä ja sunnuntaisin töissä

Matti Vanhasen hallitus on jo jonkin aikaan valmistellut kaupan aukioloaikojen laajentamista. Palvelualojen ammattiliiton PAM:in johto ja Suomen kaupan liitto kiirehtivät sopimaan asiaa koskevasta yhteisestä linjauksesta edes tarkkaan tietämättä mitä hallitus suunnittelee. Toteutuessaan sopimus runtelisi työntekijöiden oikeuksia ennennäkemättömällä tavalla.

Mikäli liikeaikalakia muutetaan sovitulla tavalla voivat päivittäistavarakaupat olla auki kaikkina viikon päivinä ympäri vuoden ja alle 400 neliön kaupat voivat olla auki läpi vuorokauden 24 tuntia. Vain kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä ja itsenäisyyspäivänä kauppaa ei saa harjoittaa.

Työaikalaki ei nykyisellään mahdollista työn teettämistä kaupan alalla kello 23 ja 6 välisenä aikana. Ratkaisu on avaus työaikalain romuttamiselle ja työehtojen heikentämiselle muillakin aloilla Se on avaus ympärivuorokautisuuteen siirtymiselle koko yhteiskunnassa, jolla on vakavat seuraukset ja haittavaikutukset. Mitään myönteistä siinä ei ole nähtävissä.

Pätkätyöt tulevat lisääntymään entisestään. Kaupan ala on esimerkki siitä miten aukioloaikojen laajentaminen on hoidettu vähentämällä kokoaikaista työtä ja lisäämällä osa-aikatyötä.

Vaikka PAM:in johto perusteli sopimusta joillakin työehtojen parannuksilla, ei mistään vähimmäistyöajasta tai erityisen merkittävistä palkkojen korotuksista kuitenkaan edes keskusteltu. Kaupan alan työntekijät joutuvat edelleen tekemään pienellä palkalla lyhyitä muutaman tunnin työvuoroja ja nyt myös sunnuntaisin, iltaisin ja öisin.

Välillisesti aukioloaikojen laajentaminen merkitsee muun muassa elintarvike- ja kuljetusalalla viikonloppu- ja yötyön lisääntymistä. Kaupat tulevat tarvitsemaan tavaraa kaikkina vuorokauden aikoina.

Myös kunnissa pitäisi lasten hoitopaikat järjestää ympäri vuorokauden ja viikonloppuisin. Jos äiti on yöllä työssä, ei hän voi ryhtyä aamulla lapsia hoitamaan, koska on pakko joskus levätäkin. Lapset menettävät oikeuden ja mahdollisuuden olla vanhempiensa kanssa.

Suomea on pidetty vuosikymmenien ajan edistyksellisenä ja esimerkillisenä maana naisten yötyötä rajoittavan lainsäädännön vuoksi. Nyt tehdyllä lyhytnäköisellä avauksella käännettäisiin historian pyörää vuosikymmeniä taaksepäin.

Ay-liikkeessä on syytä ottaa työaikakysymykset laajempaan käsittelyyn ja ryhtyä toimenpiteisiin kauppojen aukiolon laajentamisen ja myös valmisteilla olevan EU:n työaikadirektiivin torjumiseksi, jolla päivittäistä ja viikkotyöaikaa pyritään radikaalisti pidentämään. On aika nostaa vaatimus työajan yleisestä lyhentämisestä 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.

Ei kommentteja: