maanantai 20. lokakuuta 2008

Rikkaita verotetaan liian kevyesti

Lauantaina 18.10. uutisoitiin entisen valtionvarainministeri Iiro Viinasen lausunto, jossa hän totesi, että rikkaita ja pääomatulojen saajia verotetaan liian kevyesti. Uutista lukiessa tuli ensin mieleen, että Viinanen on joko kokonaan seonnut tai sitten vihdoinkin tullut järkiinsä.

SKP on viimeiset viisitoista vuotta ankarasti kritisoinut kokoomuslaista veropolitiikkaa, jolla rikkaitten ja pääomatulojen saajien verotusta on vuosi vuoden jälkeen kevennetty. Viinanen oli keskeinen henkilö silloin kun tätä linjaa ryhdyttiin toteuttamaan. Amerikassa tämä politiikka tuli tiensä päähän, mutta Suomessa hallitus jatkaa samaa linjaa kohti kuilun pohjaa.

Tätä virheellistä politiikkaa ovat Matti Vanhasen johtamat hallitukset näihin päiviin saakka jatkaneet. Viimeisin iso muutos oli varallisuusverotuksen lopettaminen kokonaan jopa miljardiomaisuuksilta.

Rikkaita suosiva veropolitiikka on uusliberalismin keskeinen johtoajatus. Siihen sisältyy myös tavoite supistaa julkista sektoria, jota on niin ikään jatkettu viimeiset 15 vuotta. Kunnilta on viety vuositasolla valtionosuuksia noin 5 miljardia euroa.

Kunnat kärsivät erityisen ankarasti virheellisestä veropolitiikasta. Kunnat eivät nimittäin saa senttiäkään verotuloja pääomatuloista, joista merkittävimpiä ovat osinkotulot, myyntivoitot ja vuokratulot. Valtion yrityksiltä perimästä pienehköstä yhteisöverosta kunnat saavat vain murusia.

SKP on jo pitkään esittänyt, että pääomatuloja tulee verottaa kuten palkkatuloja ja että kuntien valtionosuuksia on lisättävä. Kunnallisvero on myös muutettava progressiiviseksi. Tämä on se veropoliittinen vaihtoehto, jolla vahvistetaan julkista taloutta ja jolla voidaan ehkäistä uhkaavan talouskriisin aiheuttamia ongelmia. Lisäresurssit kuntien talouteen takaa palvelujen säilymisen ja työllisyyden.

Kunnallisvaaleissa on kyse siitä jatkuuko virheellinen ja katastrofiin johtava politiikka vai tapahtuuko käänne terveeseen suuntaan. Se on nyt kuntalaisten käsissä.

Ei kommentteja: