perjantai 24. lokakuuta 2008

Yksityistäminen käy kunnille kalliiksi

Pitkään rummutettu kunnallisten palvelujen ulkoistaminen ja yksityistäminen on johtanut Iso-Britanniassa siihen, että luvattujen säästöjen sijasta kunnille on tullut jättilasku. Brittiläisen kuntajärjestön selvityksen mukaan yksityinen sektori ei ole osoittautunut kovinkaan kilpailuhaluiseksi. Kun kunnat eivät itse enää pysty tarjoamaan kaikkia palveluja, niin voitoille ahneet yritykset ovat alkaneet laskuttaa kuntia sumeilematta.

Britanniassa yksityistämisestä on pidempi kokemus koska siellä se aloitettiin jo 1980-luvulla. Viimeisten viiden vuoden aikana kuntien ostopalveluiden hinta on lähes kaksinkertaistunut. Kokonaisuudessaan ne edustavat jo viidennestä Britannian kuntien rahankäytöstä.

Kun kuntien kustannukset nousevat nyt inflaatiota ripeämmin ja valtionavut vain inflaation verran, niin ainoaksi rahoitusmahdollisuudeksi jää kunnallisverojen nostot. Britanniassa kunnallisvero on noussut 84 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 2007.

Sama tahti Suomessa

Yksityistäminen ja ulkoistaminen on myös Suomessa kalliimpaa kuin kuntien omana tuotantona toteuttamat palvelut. Tunnettua on, että esimerkiksi MedOne Oy, joka on kaappaamassa kuntien terveyspalveluja itselleen, maksattaa kunnilta 1,5 - 2-kertaisen hinnan lääkäreistä verrattuna kuntien omien lääkäreitten palkkoihin. Niissä kunnissa, joissa yksityisillä lääkärifirmoilla on käytännössä yksinvalta palvelutuotannossa, hinnat nousevat reippaasti yleistä hintojen nousuvauhtia nopeammin.

Kunnissa on yleisesti nähtävissä, että ostopalvelujen hintakehitys on huomattavasti inflaatiovauhtia nopeampaa. Tämä johtanut aivan samaan kuin Britanniassa; kunnat ovat nostaneet kunnallisveroa ja palvelumaksuja.

Kuntien valtionosuuksien leikkaukset, joista ovat vastuussa kaikki eduskuntapuolueet, on vauhdittanut yksityistämistä ja johtanut kuntien kustannusten kasvuun. Kuntien kustannuksia on lisännyt myös yksityisten yritysten epävarmuus ja epäterveet toimintatavat. Monissa kunnissa on kokemuksia siitä, että yksityinen yritys on mennyt konkurssiin, jättänyt tehtävänsä hoitamatta ja vastuu palvelujen ylläpitämisestä on kaatunut kunnille.

Kuntien rahoitus kuntoon

Kuntien talous on pantava kuntoon palauttamalla valtionosuudet asteittain 90-luvun alun tasolle, joka merkitsee, että kunnat saisivat käyttöönsä vuositasolla lisää resursseja yhteensä 5 miljardia euroa. Pääomatuloista on ryhdyttävä perimään kunnallisveroa ja niitä on verotettava kuten palkkatuloja.

Kuntien palvelujen yksityistäminen on pysäytettävä ja otettava yksityistetyt palvelut kriittisen tarkasteluun. Kuntien on tuotettava peruspalvelut itse ja niiden maksuttomuus on toteuttava mahdollisimman pitkälle. Tämä estää tehokkaimmin uusliberalistista yksityistämisvimmaa.

Ei ole mitään mieltä toistaa Britanniassa tehtyjä järjettömiä virheitä. Kokemus meilläkin osoittaa, että kuntien palvelujen yksityistäminen on perustavaa laatua oleva virhe.

Ei kommentteja: