torstai 20. syyskuuta 2007

Kuntien naistyöntekijät petettiin

Kunta-alan työehdoista saavutettu sopimus ei tasoltaan kovinkaan merkittävästi poikkea teollisuusaloilla jo aikaisemmin tehdyistä sopimuksista. Kun otetaan huomioon, että teollisuudessa liukumat ovat yleensä suurempia kuin kuntasektorilla, jää kuntien työntekijöiden palkkakehitys sopimuskauden aikana edelleen jälkeen. Erityisesti tämä koskee naisten palkkoja.

Eduskuntapuolueet - Kokoomus etunenässä - lupasivat eduskuntvaalien alla konkreettisesti korottaa naisvaltaisen terveydenhoitoalan työntekijöiden peruskuukausipalkkoja 500 eurolla. Nämä lupaukset tehtiin nimenomaan naisten palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Tämän suhteen valtiolla ja kunnilla on aivan keskeinen rooli. Kuntien 430 000 työntekijästä yli 2/3 on naisia.

Nyt tehty sopimusesitys nostaisi kuntien työntekijöiden palkkoja keskimäärin noin 11 prosentia.
Vanhasen hallituksen 150 miljoonan euron panostus kunta-alan palkkaratkaisuun on alle 1 prosentti kuntien työvoimakustannuksista. Se on tietenkin täysin riittämätön korjaamaan naisten palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

Kuntien palkat ovat ilman sivukuluja noin 13 miljardia euroa. Esitetty palkkaratkaisu nostaisi sitä kahden vuoden ja neljän kuukauden kuluessa noin 1,5 miljardilla. Tästä summasta valtio saa takaisin välittömästi tuloveroina ja välillisesti arvonlisä- ja muina veroina 30-40 prosenttia.
Todellisuudessa valtio tulee siis saamaan kuntien palkkaratkaisun johdosta satoja miljoonia enemmän tuloja sopimuskauden aikan kuin se siihen satsaa. Kunnatkin saavat kunnallisveroina takaisin noin 15 prosenttia jokaisesta lisäeurosta, joka työntekijöille palkankorotuksina tulee.

Hallitus on törkeästi pettänyt lupauksensa naisten palkkojen korjaamisesta ja sen lisäksi se on tekemässä taas uuden tulonsiirron kunnilta valtiolle väistämällä velvollisuutensa osallistua kuntien palkaratkaisuun sen suuremmalta osin. Erityisen törkeäksi tämän petoksen tekee se, että hallitus on antanut budjettiesiyksen, joka on yli 2 miljardia euroa ylijäämäinen.

Ei kommentteja: